Zkontrolujte pečlivě zboží před převzetím

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Takové zboží nejste povinni od dopravce převzít.

V den převzetí si prosím pečlivě zkontrolujte neporušenost zboží. Pokud by bylo poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, informujte o tom hned buď přepravce, nebo naši společnost.

České poště oznamte poškozené zboží osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

Společnosti PPL to oznamte do 3 pracovních dnů na telefonu 225 331 500.

Chyba nastala na naší straně

Převzetí a balení zboží věnujeme maximální pozornost. Pokud se přesto stalo, že jste dostali nekompletní zboží nebo omylem neodpovídá objednanému typu, hned nás prosím informujte telefonicky nebo e-mailem na info@modeldepo.cz.

Vše se budeme snažit vyřídit k vaší spokojenosti.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Pokud by nastala reklamace spotřebitele, vyřídíme jí v co nejkratší době, v krajním případě nejdéle do 20 dnů. Peníze vám pošleme na účet nebo vyplatíme v naší kanceláři, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Lhůta pro vyřízení reklamací by byla pozastavena v případě, že byste nedodali všechny podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je v takovém případě povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Vrácení poštovného

Náklady spojené s dopravou zboží zpět vám uhradíme při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná – nebude se jednat například o závadu způsobenou chybnou manipulací, mechanickým poškozením apod.
  • prostřednictvím e-mailu na adresu info@modeldepo.cz zašlete výzvu k proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  • doložíte výši nákladů – scan účtenky za poštovné, přepravní list apod.
  • proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží jako náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu apod.